fbpx

Automatyzacja procesów wewnętrznychBranża rekrutacyjna

Case Study.

Client: Automation House
Services:
Analityka procesów rekrutacyjnych i raportowanie
Automatyzacja całego procesu rekrutacji
Notyfikacje dla osoby prowadzącej rekrutację o zdarzeniach w procesie rekrutacyjnym

Cele

  • Zwiększenie efektywności i przepływu procesów rekrutacyjnych przez zastosowanie analizy Big Data
  • Zwiększenie możliwości rekruterów poprzez automatyzację procesów
  • Ułatwienie obsługi zdarzeń w procesie rekrutacji poprzez automatyczne powiadomienia

Wyzwania

  • Potrzeba usprawnienia procesów rekrutacyjnych i efektywnego raportowania na podstawie danych Big Data
  • Konieczność automatyzacji procesu rekrutacji – od etapu przeglądu aplikacji do zamknięcia procesu
  • Brak systematycznego powiadamiania osoby prowadzącej rekrutację o kluczowych zdarzeniach w procesie rekrutacji

Jak to działa?

Jak to działa?

Jak to działa?

Jak to działa?

Jak to działa?

1

Analityka procesów rekrutacyjnych i raportowanie, z wykorzystaniem Big Data

Wdrożenie zaawansowanych narzędzi analitycznych umożliwiło firmie klienta dokładną analizę procesów rekrutacyjnych. Dzięki zastosowaniu Big Data, rekruterzy mogą teraz skuteczniej zarządzać swoim czasem, efektywniej dobierać kandydatów i tworzyć precyzyjne raporty. To pozwoliło na poprawę jakości procesu rekrutacji oraz zwiększenie satysfakcji zarówno kandydatów, jak i pracodawców.

2

Automatyzacja procesu rekrutacji od screeningu do zamknięcia oferty

Zbudowany przez nas system zapewnia wsparcie dla rekruterów poprzez automatyzację rutynowych zadań, oraz śledzenie statusu całego procesu rekrutacyjnego. Dzięki temu rekruterzy mogą skoncentrować się na najważniejszych aspektach procesu rekrutacji, oszczędzając czas i zwiększając efektywność swojej pracy.

3

Notyfikacje dla osoby prowadzącej rekrutację o zdarzeniach w procesie rekrutacyjnym

System automatycznych powiadomień informuje rekrutera o wszystkich istotnych zdarzeniach związanych z procesem rekrutacji. Wprowadzenie takiego rozwiązania pozwoliło na usprawnienie komunikacji i zwiększyło kontrolę nad procesem rekrutacji, co przekłada się na lepsze zarządzanie kandydatami i większą satysfakcję klientów.

Efekty

SKUTECZNOŚĆ Podniesienie skuteczności procesu rekrutacji i zakończenia sukcesem aż 77% prowadzonych projektów.
WZROST MOŻLIWOŚCI Automatyzacja rutynowych zadań pozwoliła rekruterom skupić się na bardziej strategicznych aspektach procesu rekrutacji, takich jak budowanie relacji z kandydatami czy rozwijanie strategii pozyskiwania talentów.
KONTROLA Wykorzystanie Big Data pozwoliło firmie na dokładną analizę procesów rekrutacyjnych i podejmowanie decyzji opartych na rzetelnych danych.
SKUTECZNOŚĆ Podniesienie skuteczności procesu rekrutacji i zakończenia sukcesem aż 77% prowadzonych projektów.
KONTROLA Wykorzystanie Big Data pozwoliło firmie na dokładną analizę procesów rekrutacyjnych i podejmowanie decyzji opartych na rzetelnych danych.
WZROST MOŻLIWOŚCI Automatyzacja rutynowych zadań pozwoliła rekruterom skupić się na bardziej strategicznych aspektach procesu rekrutacji, takich jak budowanie relacji z kandydatami czy rozwijanie strategii pozyskiwania talentów.

Opisz nam swoje wyzwanie, znajdziemy drogę.

Napisz do nas